Bars Mekatronik ziyareti

 30 Ocak 2024 tarihinde GÜRTİAD Yönetim Kurulu olarak 1998 yılında Tiflis’teki iş hayatına başlamış metal işleme ve inşaat yapı elemanları üretimi sahalarında faaliyette bulunan en kıdemli üyelerimizden Sn. Hakan Yavuz’u kendilerinin 20 000 m2lik alan üzerinde yer alan üretim tesislerinde ziyaret ettik.
 Kendilerinin Tiflis ve Türkiye’de iştigal konuları ile ilgili grup şirketleri bulunmaktadır: ticaret yapan Geo Bars, üretim yapan Bars Mekatronik ve Türkiye’de ticaret yapan Re Group.
Görüşmede kendileri Yönetim Kurulumuza bazı önerilerde bulunmuştur :
 Yurt dışında İşletmeler kurmuş ve ciddi faaliyet içinde bulunan Türk işinsanlarına yönelik yeşil pasaport verilebilmesi için uygun zeminlerde Derneğimiz tarafından bunun kulisinin yapılması
 Dernek içinde sektörel çalışma gruplarının kurulması ve faal hale getirilmesi
 Eğitim, dijital pazarlama ve E-ticaret konusunda ortak bir platform oluşturulması
 Derneğimizin tarafsız ve siyaset dışı birleştirici tavrını sürdürerek Gürcistan ve Türkiye arasında ticari / kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde rolünü arttırması
 Derneğimiz adına Yönetim Kurulumuz olarak, Sn. Hakan Yavuz ile Baybars Yavuz’a sıcak yaklaşımları için teşekkür eder başarılarının devamını dileriz