გურთიადის გენერალური კრება

2021 წლის 9 ოქტომბერს გამართული გურთიადის გენერალური კრების შედეგად ბ-ნ ოსმან თურანი და მისი გუნდი ერთხმად იქნა არჩეული მეორე ვადით. კრებაზე ახალ მმართველ საბჭოსთან ერთად ახალი სამეთვალყურეო საბჭოც იქნა არჩეული.
გურთიადის ოჯახის სახელით ვულოცავთ ოსმან თურანს და მის გუნდს მეორე ვადით არჩევას და წარმატებებს ვუსურვებთ სამომავლო საქმიანობაში.