საბჭოს წევრები

ოქტაი ოზთურქი

თავმჯდომარე

ისმაილ დურსუნი

მმართველი საბჭოს წევრი

მარიანა სისვაძე

მმართველი საბჭოს წევრი

 

ოღუზ ილდირიმი

მმართველი საბჭოს წევრი

ჰუსეინ უზუნი

მმართველი საბჭოს წევრი

სერჰან უჩანი

მმართველი საბჭოს წევრი

სევჯიჰან იავუზი

მმართველი საბჭოს წევრი