ასოციაციის დამფუძნებლები

ჯოშქუნ ბაშმანოვ
ჰასან ბაირაქტარ
ჰასან ჩელიქ
ილიას დურმუშ

კახაბერ ხორძია
ქენან ილდირიმ
ოსმან თურან
თამაზ ჭინჭარაული

საპატიო თავმჯდომარე

ქენან ოსმან ილდირიმ

ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარეები

ჯელალ სანჯარ 
09/2017 – 09/2018
ქენან ოსმან ილდირიმ
02/2014 – 09/2017
დემირჰან ლოტოზ
09/2009 – 02/2014
ქენან ოსმან ილდირიმ
05/2003 – 09/2009

ჰაქან ერაქაი
03/2002 – 05/2003
ჰასან ბაირაქტარ
09/2001 – 03/2002
ქენან ოსმან ილდირიმ 
05/2000 – 09/2001
ესათ თემიმჰან 
1999 – 05/2000