გურთიად – ჰედ აკადემი

 

გურთიადის წევრმა კომპანიამ ჰედ აკადემმა რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე სპეციალურად გურთიადის წევრებისთვის გამართა უსაფრთხო მართვის თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგი.

ჰედ აკადემის დამფუძნებელს ბ-ნ ზაფერ ჯანქათ ჰურმოღლუს გურთიადი მადლობას უხდის გაზიარებული ცოდნისთვის.